Általános Szerződési Feltételek

A HTML formátumú szövegfájlban definiálhatunk címeket, ill. alcímeket hat szint mélységig. A legfelsõ szintû címet a <H1 ALIGN="hely"> és a </H1> utasításpárral kell közrezárni. A második szintet a <H2 ALIGN="hely"> és a </H2> utasítások határolják, és így tovább a hatodik szintig...
Minden szint más-más betûformátumban jelenik meg a dokumentumban, a böngészõprogram beállításától függõen. A címek igazítását szabályozza az ALIGN opció, melynek lehetséges értékei: left, center, right. Amennyiben túl hosszú a cím, de egy sorosnak kell maradnia, akkor a NOWRAP opció megakadályozza a cím betördelését több sorba.
Különleges címnek tekinthetõ a címszalag, melyet a <BANNER>, </BANNER> utasításpárral kell kijelölni.

Tulajdonsága, hogy nem scrollozódik a dokumentum többi részével ellentétben.
A címek csak a szemlélõ számára keltik a tagoltság érzetét, a valóságban nem tagolják fizikailag szakaszokra a dokumentumot. Ezt a tagolást a <DIV CLASS="osztály" ALIGN="hely">, </DIV> utasításokkal lehet meghatározni, ahol a CLASS opció sorolja a megfelelő SGML osztályba a szakaszt, az ALIGN pedig a szakasz igazítási formátumát írja elõ. Az automatikus tördelést itt is megakadályozza a NOWRAP opció, ez esetben a szakasz tördelését a <P> vagy a <BR> utasításokkal lehet szabályozni.
Ez a böngészőprogram például így jeleníti meg ezeket a szinteket:

<BANNER>Címszalag</BANNER>
<H1 ALIGN="left">Legfelsõ szintû címsor</H1>
<H2 ALIGN="center">Második szintû alcímsor</H2>
<H3 ALIGN="right">Harmaik szintû alcímsor</H3>
<H4 NOWRAP>Negyedik szintû alcímsor</H4>
<H5>Ötödik szintû alcímsor</H5>
<H6>Hatodik szintû alcímsor</H6>
<DIV ALIGN="center">
Ez egy szakasz, melyben a szöveg elvileg azonos módon
- középre igazítva - kezelendő.
</DIV>

Rejtett menüpont | Általános Szerzõdési Feltételek | Atlanta-Web foglalkozik Etikus Hackerként weboldalak és vállalati információs rendszerek sérülékenységének vizsgálatával. Üzemeltet információbiztonsági és minőségirányítási rendszereket (MSZ EN ISO 9001:2015 | MSZ ISO/IEC 27001:2014). Vállal különféle külső / belső rendszerek, weboldalak elkészítését, átalakítását, üzemeltetését.